WordPress Web Sitesine Nasıl WhatsApp Entegre Edilir?

whatsapp_Facebook
whatsapp-wordpress-entegrasyonu
whatsapp-wordpress-entegrasyonu1
whatsapp-wordpress-entegrasyonu3
whatsapp-wordpress-entegrasyonu-4
whatsapp-wordpress-entegrasyonu-5
whatsapp-wordpress-entegrasyonu-6
whatsapp-wordpress-entegrasyonu-7
whatsapp-wordpress-entegrasyonu-8

 

2017 yılının Temmuz ayında WhatsApp 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından düzenli olarak her gün kullanıldığını resmi olarak bildirmişti. O günkü verilere göre bu kullanıcılar tarafından günde toplam 55 milyar mesaj gönderiliyor. WordPress web sitenize yapacağınız bir WhatsApp entegrasyonu ile web sitenizi bu milyarlarca mesajın bir parçası yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra WhatsApp artık sadece telefonlar için kullanılabilir durumda değil, ayrıca Mac ve Windows platformlarında da kullanılabiliyor. Bu da WhatsApp’ı artık çoklu platformlar için uygun yapıyor. 

Bu haberimizde WhatsApp’ı WordPress‘e nasıl entegre edebileceğinizi birkaç farklı yol ile anlatacağız. Üstelik entegrasyon aşamasında kullanacağınız tüm çözümler ve eklentiler tamamen ücretsiz! Haydi başlayalım.

WhatsApp’ı WordPress’e Entegre Etmenin Yolları Nelerdir?

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
64 Tıklanma
0 yorum

PHP Hakkında Her Geliştiricinin Bilmesi Gereken 11 İnanılmaz Gerçek

Günümüzün popüler server-side scripting (sunucu taraflı kodlama) ve genel amaçlı programlama dili olan PHP, Danirmakalı-Kanadalı bir programlayıcı olan Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulmuştur. PHP’nin kararlı ( stable ) sürümü 12 …

Günümüzün popüler server-side scripting (sunucu taraflı kodlama) ve genel amaçlı programlama dili olan PHP, Danirmakalı-Kanadalı bir programlayıcı olan Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulmuştur. PHP’nin kararlı ( stable ) sürümü 12 Nisan 2017 tarihinde oluşturulmuş olsa da PHP ilk kez 1995 yılında oluşturulmuştur.

 

PHP’nin sunduğu birçok avantaj var. PHP kolaylıkla HTML5’e ya da HTML’e yerleştirilebilir. PHP kodları çok sayıda frameworkle, içerik yönetim sistemiyle (CMS) ve web şablonu sistemiyle entegre edilebilir. PHP, Zend Engine tarafından desteklenen bir açık kaynak platformudur. Herhangi bir programlayıcıya ya da webmaster’a PHP’yi sorarsanız, muhtemelen bu popüler dilin temel bilgilerine ve anlayışına hâkim olduklarını söyleyeceklerdir. Fakat PHP ile ilgili çoğu programlayıcının ve webmaster’ın bilmediği bazı gerçekler var. İşte az bilinen o 11 gerçek:

 

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
214 Tıklanma
0 yorum

Daha İyi Bir Coder Olmanın 8 Yolu

Daha İyi Bir Coder Olmanın 8 Yolu

 

Programlama becerilerinizi geliştirme konusunda biraz daha ciddi olmanızın zamanı geldi. Haydi başlayalım! İlk bakışta kolay bir kariyer hedefi gibi gözükse de bu işin ustası olmak pek de kolay …

Programlama becerilerinizi geliştirme konusunda biraz daha ciddi olmanızın zamanı geldi. Haydi başlayalım!

 

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
73 Tıklanma
0 yorum

IĞDIR EHLİBEYTİNE AĞLIYOR

1439 yılından bu yana Süre gelen  muharrem'i siyahlar giyip meydanları ve camileri  doldurarak İmam Hasan ve Hüseyin'e  sine  vurarak Nuh'a  ve mersiyeler okuyarak peygamber efendimizin ehlibeytine sahip çıkan Iğdırlı şialar her yıl olduğu gibi bu yılda meydanları doldurdular

         ığdır gün ışığı dernek başkanı Hacı Behlül SALMANLI  hoca  konuşma yaparak muharremin anlam ve önemini anlattı.

Bu yazıyı değerlendirin:
105 Tıklanma
0 yorum

Ali (A.S) En Büyük Mazlum

Ali (A.S) En Büyük Mazlum

Allah Tebarek ve Teala, insanlara ikram olsun diye Peygamberler ve İmamlar göndermiş ve onlara doğru yolu bulmada kılavuzlar tayin etmiştir. Ama “pek cahil ve zalim” olan insan, Allah’ın bu ikramlarına da zulmetmekten geri durmamış ve pek azı hariç “kaybedenlerden” olmuşlardır.

Allah’ın insanlara ikramlarından birisi de İmam Ali’dir (a.s). Daha çocuk yaşından beri Hz. Peygamberin terbiyesi ile büyüyen ve başkaca da bir “öğretmeni” olmayan İmam Ali de, bu yüce kişilerin akıbetinden kurtulamamış, hatta belki de onlardan daha fazla sıkıntı ve belaya duçar olmuştur.

Tarihte hem aşırı sevenlerinden, hem de düşmanlarından eziyet gören ikinci bir şahsiyet tanıyor musunuz Ali’den başka? Onun şiaları ve Onun emrine itaat edenler, onu hak imam bilenler hariç, her kesim az çok eziyet etmiştir yüce İmama, hala da etmektedirler…

Kendi zamanında ve kendinden sonra yapılan bu eziyetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

-İmam’ı, olduğundan başka tanıtmak, hatta -haşa- “imansız, namaz kılmayan ve kafir” olduğunu yaymak

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
711 Tıklanma
0 yorum

Hz. Fatıma'nın (s.a.) Meşhur Hutbesi - Musa ALBAYRAK

Hz. Fatıma'nın (s.a.) Meşhur Hutbesi  - Musa ALBAYRAK

Ehl-i Sünnet'in meşhur ve eski tarihçisi İbn-i Tayfur diye meşhur olan Ahmed ibn-i Ebi Tahir, "Belağat-ün Nisâ" kitabında Abdullah ibn-i Hasan'dan, o da kendi senediyle babalarından (s.a.) şöyle rivayet etmiştir:

"Ebu Bekir, Fedek arazisini Fatıma'dan almayı kararlaştırdığında bu haber Hz. Fatıma'ya ulaştı. Başörtüsünü başına örtüp çarşafını büründü ve yakınlarının hanımlarından ve hizmetçilerinden oluşan bir grup hanımın eşliğinde hareket etti. Yürürken etekleri yere çekilirdi, yürüyüşü Hz. Resullullah'ın (s.a.a) yürüyüşünden farksızdı. Gelip Ebu Bekir'in bulunduğu yere ulaştı. Ebu Bekir Muhacirler ve Ensardan oluşan bir kalabalığın içerisinde bulunuyordu. Hz. Fatıma'yla halk arasında bir perde asıldıktan sonra Hz. Fatıma Resulullah'ın mezarının başında oturdu ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Oradakiler de onun ağlamasıyla ağlamaya başladılar. Meclisi büyük bir hüzün kapladı. Sonra Hz. Fatıma (s.a) ağlamayı kesip biraz öylece sessiz durdu. Halkın figanı dinip galeyanı yatışınca, Allah'a hamd ve sena edip Resulü'ne salatu selâm göndererek söze başladı.... Halk tekrar ağlamaya başladılar; durduklarında konuşmasını sürdürerek şöyle buyurdu:

"Allah'a hamd olsun, verdiği nimetleri için ve O’na şükürler olsun, ilham ettiği hidayetlerden ötürü ve O’na senalar olsun, sunmuş olduğu eşsiz ve benzersiz yaygın ihsanları ve verdiği bol ve kâmil bağışları ve lütfettiği tam nimetleri için. Nimetleri, sayılmayacak kadar fazladır; nimetlerinin sürekliliği, şükürlerini imkansız kılar; ebedi oluşu da onları idrak olunabilirlikten ırak eder. O, nimetlerini daha da arttırmak için kullarını şükretmeye çağırdı, nimetlerini bollaştırarak da mahlukatından kendisine hamd etmelerini istedi ve (kıyamette) benzerlerine davet ederek ihsanını (salih insanlara) iki kat kıldı.

Şahâdet ederim ki, Allah'tan başka bir ilah yoktur; tektir; ortağı yoktur; O Allah ki, ihlası, tevhid kelimesinin te'vili (esas ve özü) kılmış, kalplere O’na bağlılığı yerleştirmiş, fikirler O’nunla aydınlanmıştır. O Allah ki, gözler O’nu göremez, diller O’nu vasfedemez, akıllar O’nu kavrayamaz. O Allah ki, önceden olan bir şeye dayanmadan, bir eş ve benzere öykünmeden, yaratmaya muhtaç değilken, kendisi için bir yarar ve çıkar söz konusu değilken, sadece hikmetinin sağlamlığını bildirmek, itaati hususunda uyarmak, kudretini aşikar etmek, mahlukatını kulluğa çağırmak ve çağrısını güçlü kılmak için kendi güç ve meşiyetiyle her şeyi var etti. Sonra da kullarını kendi gazabından korumak ve onları cennetine sevk etmek için itaati karşısında mükafatı ve isyanı karşısında da azabı vaat etti. Ve şahâdet ederim ki, babam Muhammed (s.a.a) O’nun kulu ve Resulü’dür. Allah, onu peygamber olarak göndermeden önce beğendi, yaratmadan önce seçti ve meb'us kılmadan önce -hatta mahluklar gayb aleminde korkunç perdeler altında saklıyken ve yokluk sınırının eşiğinde bulunurken- onu Ahmed (yani beğenilmiş) olarak isimlendirdi. Çünkü Allah işlerin nihayetini ve hadiselerin akışını bilir ve takdir ettiği şeylerin yerlerine vâkıftır.

Sonra Allah emrini tamamlamak, hükmünü icra etmek, kesin mukadderatını infaz etmek için onu peygamber olarak gönderdi.

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
376 Tıklanma
0 yorum

Fâtıma (S.A.) - Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Fâtıma (S.A.) -  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Fâtıma, Resûl-i Ekrem'in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem'in (S.A.) Nûrundan olan Emîr’ul-Mü'minîn Ali’nin (a.s.) zevcesi, Ehl-i Beyt İmamlarının annesi, Hadîce-i Kübra'nın, o Muhterem Anne'nin kızıdır.

Ehl-i Beyt'ten bahsedildiğinde, bazıları bilmezlikten, bazıları maalesef Hayr'ı seçmedikleri için, derhal şu itirazı ileri sürerler: Ali, Fatıma, Hasan ve Huseyn'in adı Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor? Şu hâlde bu fazîletleri nereden çıkarıyorsunuz?

Oysa Zeyd'den (r.a.) başka Sahabe'den hiç kimsenin adı Kur'an-ı Kerîm'de geçmez. Şu halde nasıl olur da bazı kimselere Ehl-i Beyt'den de üstün fazîletler atfetmeye kalkışırlar?

Ayrıca, onlara şöyle söylemek gerekir: Meryem'in (a.s.) fazîletleri de, bugün Hıristiyanların elindeki İncil'de yer almaz. Fakat hiçbir inançlı hıristiyan, bazı sonradan sapıtanları hariç, Meryem'in fazîletlerinde en küçük bir tereddüt duymaz.

Söz buraya geldiğinde, şu "hamle"yi de beklemek gerekir: -Fakat Meryem'den Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Şu hâlde niçin Fâtıma'dan bahsetmiyor?

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
378 Tıklanma
0 yorum

Joomla Güvenliğini Arttırmanın 6 Yolu

Joomla Güvenliğini Arttırmanın 6 Yolu
joomla güvenliği

Joomla bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük kuruluşlar ve geliştiriciler için açık kaynaklı bir web sitesi oluşturma aracı olarak son zamanlarda popülaritesini bir hayli arttırdı. 78 milyon kez indirildi ve şu an milyonlarca web sitesi Joomla ile çalışıyor.

Joomla web siteleri içerik yönetim sistemlerini ve genel olarak interneti zor durumda bırakan siber saldırılardan nasibini alıyor. 2015 ve 2016 yılında Joomla ve WordPress sitelerini vuran sahte jQuery saldırılarında 4.5 milyon site etkilenmişti.   

Web sitenizi korumak için kod enjeksiyonu saldırılarının nasıl işlediğini tüm detaylarıyla bilmenize gerek yok. Ancak, temel güvenlik önlemlerini alarak sitenizin bu ve bunun gibi saldırılara hedef olma ihtimalini de azaltmış olursunuz.

Web sitenizi ve ziyaretçilerinizi korumak için aşağıda yazılanları uygulamanız sizin yararınıza olacaktır.

1- İşe güvenlikle başlayın

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
309 Tıklanma
0 yorum

E-Posta ile Pazarlamanın Etkin olmasının 5 Nedeni

E-Posta ile Pazarlamanın Etkin olmasının 5 Nedeni
e-posta pazarlama

 

İnternetin ilk zamanlarında e-posta herkesin sevdiği bir şeydi. İnternete bağlanmak için modem bağlantı sesini dinleye dinleye ekran başında bekledikten sonra en mutluluk verici şeylerden biri yeni bir e-postamız olduğunu görmekti. Fakat aradan geçen yaklaşık yirmi yıldan ve bu süre zarfında binlerce spam posta aldıktan sonra herhalde insanlar artık e-posta denen şeye eskisi gibi bir muhabbet beslemiyordur. O halde küçük işletme sahipleri ve pazarlamacılar bir pazarlama taktiği olarak hala e-postaya bel bağlamalı mıdır?

 

Bu sorunun cevabı “EVET”. Neden olduğuna gelecek olursak, aşağıda e-posta pazarlamasının her ölçekte şirket için hala hayati bir öneme sahip olmasının 5 nedeni yer almakta.

 

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
341 Tıklanma
0 yorum

E-Posta Pazarlamasından Verim Almanın 14 Yolu

E-Posta Pazarlamasından Verim Almanın 14 Yolu
e-posta pazarlama

E-posta kampanyalarınız beklediğiniz kadar ilgi görmüyorsa muhtemelen e-posta başlıklarınız “Beni aç!” demiyor, harekete geçirici mesajınız “Bana tıkla!” diye bağırmıyordur. Abonelerinizin gelen kutularını sürekli taciz etmediğiniz sürece e-posta kampanyaları müşterilerinize ve hedef kitlenize doğrudan ulaşmanın en kolay ve güçlü yoludur. Öncelikle hangi tip e-postaları gönderebileceğinizi sıralayalım: Pazarlama E-Postaları
 Bunlar hedef kitlenize, müşterilerinize, bayilerinize, satıcılara, bağlı şirketlere vb. gönderebileceğiniz bilgilendirici veya tanıtıcı mesajlardır. İçerikleri çok farklı olabilir ama çoğunlukla bülten, satış tanıtımı, duyuru, basın açıklaması ve anket göndermek amacıyla kullanılır. İşlem E-Postaları
 Bu tip e-postalar genellikle müşterilerinizin aktiviteleri ile bağlantılı olarak otomatik olarak gönderilir. İşlem e-postalarına örnek olarak karşılama mesajlarını, sipariş takiplerini, alınan ödeme ve abonelik onaylarını vb verebiliriz. Bu e-postaların değerini göz ardı etmemek gerekir. Bir kişi şirketinizle ona işlem e-postası göndereceğiniz kadar etkileşime geçmişse, bu kişinin sizinle gelecekte yeniden etkileşime geçebileceği anlamına gelir. Bu e-postalar genellikle daha fazla açılma oranına sahiptir ve müşteriyle daha fazla etkileşim kurma imkanı sağlar. Operasyonel E-Postalar
 Bunlar şirketinizle ilgili örneğin tatil günlerinde kapalı olma, bakım çalışmaları yüzünden internet sitenizin bir süre kapalı olacağı veya hizmetlerinizle geçici bir değişiklik yapılacağı gibi önemli bilgileri içeren e-postalardır. Bu e-postalar satışlarınız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasalar da takipçi kitlenizin bu mesajları okuması için elinizden geleni yapmalısınız. Operasyonel e-postalar genellikle bilgilendirici nitelikte olsa da, şirketinize olumlu bir imaj kazandıracak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, bakım hizmetleri yüzünden hizmetiniz bir süre aksayacaksa, nasıl bir güncelleme yapacağınızı anlatmak müşterilerinize verdiğiniz değeri hatırlatacak bir detay oluşturacaktır. Hangi tip e-postayı kullanırsanız kullanın, neyi başarmaya çalıştığınızı göz önünde bulundurmak ve mesajlarınızla stratejinizi bu yönde belirlemeniz çok önemlidir.

Bu doğrultuda size faydası olacak birkaç tavsiyeyi sıralamak gerekirse:

1) E-posta listenizi oluşturun E-posta listenize web siteniz üzerinden abone olma işlemi mutlaka kolay olmalıdır. Blog sayfanıza ve blog yazılarınıza abonelik formları koyun, çünkü blogunuzu okuyan kişiler sizden daha fazla içerik almakla ilgileniyor olabilirler. Listenizi daha geleneksel yöntemlerle de oluşturabilirsiniz. Bir endüstri fuarında stand açarsanız, insanlara bülteninize abone olma opsiyonu sunun. Fuarda doğrudan satış yapamasanız bile e-posta listenizdeki insan sayısını arttırmak gelecekteki satış miktarınızı arttırabilir. 2) Hedef kitlenizle birlikte hareket edin Eski tip doğrudan e-posta gönderme sisteminden farklı olarak, e-posta pazarlamasında, eğer doğru bir içeriğe sahipseniz, müşterilerinizle monolog değil diyalog halinde etkileşim kurabilirsiniz. Bu diyalog üç temel aşama ile başlar: – İyi bir Başlık bulmak: İnsanların gönderdiğiniz e-postayı açmasını sağlamak içindir. Kötü bir başlık insanları hemen sil tuşuna basmaya yönlendirir. – Eğlenceli ve farklı bir dil: E-posta açıldıktan sonra içerdiği mesajın okunmasını ve okuyucunun ilgisini çekmesi içindir. – Alakalı içerik: Abonenin demografik verilerine veya hakkında daha önce toplanmış olan bilgilere göre düzenlenir ve mesaj içeriğindeki fırsatın anlaşılmasını kolaylaştırır. E-posta gönderimleri  için “noreply” tipi adresleri kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde müşterilerinizin geri bildirimlerine değer vermiyormuş gibi görünürsünüz. 3) E-postanızın ilgi çekici olmasına özen gösterin E-postaları gazete gibi düşünün. Okurun dikkatini çeken esas şey başlıktır. Okuyucunun dikkatini çekeceğiniz ve e-postayı açmasını sağlayacağınız ilk nokta konu başlığınızdır. Bu nedenle bu kısmın ilginç olmasına özen gösterin. “Ocak Bülteni Burada!” diye bir başlık koyarsanız pek fazla tık alamazsınız. Ama okuyucunun ilgisini çeken bir soru sorarsanız (“Google Tarafından Haberiniz Olmadan Cezalandırıldınız Mı?” gibi) ilgi çekme ihtimaliniz artacaktır. Tabii yeri gelmişken konu başlığı kadar içeriğin de önemli olduğunu, çok ilginç bir konu başlığının e-postayı açtırtacağını ama içerik yeterince iyi değilse e-postanın anında çöpü boylayacağını da hatırlatalım. 4) E-Postalarınız Kişisel Olsun Mümkün olan her yerde e-postalarınıza kişisel ayrıntılar ekleyin. Birçok e-posta aracı gönderim esnasında alıcının adını otomatik olarak koyacak kodlara sahiptir. Bunun yanı sıra mesajlarınızı hedef kitlenizin belli kesimlerine göre farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. Eğer birden çok faaliyet alanında aktif olan bir şirketseniz, e-postalarınızı bu farklı alanlara hitap edecek şekilde düzenlemelisiniz. 5) E-postalarınızın spam klasörüne düşmesini engelleyin Özene bezene hazırladığınız e-postalar doğrudan spam klasörüne gidiyorsa onca emek boşuna gitmiş demektir. Bu noktada yapılması gereken ilk şey sizden e-posta talep eden kişilere gönderim yapmaktır. Bunun dışında, filtreler tarafından spam olarak işaretlenmeyecek e-postalar göndermelisiniz. Bu filtreler spam mesajlar arasında yaygın olarak görülen unsurları tespit ederler, bu nedenle sizin mesajlarınızı bu unsurları barındırmayacak şekilde hazırlamanız önemlidir. Örneğin, tamamen büyük harflerden oluşmuş, çok fazla ünlem işareti içeren, “Süre dolmadan hemen harekete geç!!!” gibi abartılı ifadelerden veya kötü formatlanmış HTML kodları kullanmaktan kaçının. Spam filtreleri çok katmanlıdır, bu yüzden bir e-posta bazı filtrelerden geçerken bazıları tarafından spam olarak işaretlenebilir. 6) E-postanız temiz ve düzgün görünsün Aslında bunu söylemeye gerek bile yok ama ne kadar çok kişinin 90’lardan kalma amatör web sitelerine benzeyen e-postalar gönderdiğini bilseniz şaşarsınız. Birisi gönderdiğiniz e-postayı ilgisini çeken bir başlık yüzünden açmışsa, onun ilgisinin karşılığını vermeniz gerekir. Bu da şöyle olur: – Kısa paragraflar kullanarak ve okuyucunun ilgi alanına uygun anahtar kelimeler ve ibareler kullanarak. – İnsanların içeriği kolayca görebilmelerini ve en önemli kısımları hızlıca algılamalarını sağlayan satır başı işaretleri kullanarak. – Görselleri doğru biçimde kullanın. Mesaj kapsamında kullanılan görseller yalnızca mesajınızı yansıtmalı ve içeriğin yerini almamalıdır. E-posta hizmeti sağlayıcılarının çoğu varsayılan ayarlarında görselleri engellediğinden bu tavsiyeyi unutmamak gerekir. E-postalarınızdaki büyük görseller de postanızın spam klasörüne düşmesine veya mobil cihazlarda görüntülenememesine neden olabilir. 7) Linkleriniz ve Sloganlarınız anlaşılır olmalı E-posta kampanyanızın amacı karşılama sayfanıza ve web sitenize gelen trafiği arttırmaktır. Tık yoksa müşteri de yok demektir. Bu yüzden linkleriniz kolay fark edilir olmalı ve müşteri ile etkileşime geçebilmelidir.. “Buraya tıklayın” şeklindeki harekete geçirici mesajlar pek fazla işe yaramamaktadır. Örneğin “Daha fazla bilgi edinin” veya “Buraya tıklayın” yerine “Ücretsiz raporunuzu buradan indirin” gibi mesajları kullanabilirsiniz. 8) Gönderi listesinden çıkış kolay olmalı E-posta kampanyanızın dostane olması gerekir. Ne de olsa kimse agresif bir satıcıdan alışveriş yapmak istemez. Müşterilerinize mutlaka gönderi listesinden kolayca çıkma seçeneğini sunmalısınız. Gönderdiğiniz her kampanya mesajının altına mutlaka gönderi listesinden çıkma opsiyonunu ekleyin. 9) E-postalarınız mobil uyumlu olmalı Sabah uyandığınızda yaptığınız ilk şey nedir? Birçok kişi alarmı kapattıktan sonra ilk iş olarak cep telefonuna bakar. Yapılan araştırmalara göre E-postaların %66’sı da akıllı telefonlardan veya tabletlerden okunuyor. Eğer gönderdiğiniz e-postalar bu cihazlarda görüntülenebilecek şekilde optimize edilmediyse büyük ihtimalle çok sayıda tıkı kaçırıyorsunuz demektir. 10) Test yapın, test yapın, test yapın Emin olmadan hiçbir şeyi kesinlikle göndermeyin. Önce kendi kendinize testler uygulayın. Bunun için bütün büyük hizmet sağlayıcıları kullanabilirsiniz: Outlook, Gmail, Yahoo vs. gibi. Daha sağlam testler için e-postanızın ekran görüntülerini birçok farklı e-posta aracında test edin. E-postalarınızın tasarımlarının doğruluğundan, tüm linklerinizin çalıştığından emin olun. Pazarlama amaçlı e-postaları test etmeden göndermek giyeceğiniz takım elbiseyi karanlıkta seçerek topalantıya katılmak gibidir. Eğer hatalı bir seçim yaparsanız hem profesyonellikten uzak görünürsünüz hem de karşınızdakilere karşı mahçup olursunuz.

11) Mutlaka A/B testi yapın Onuncu maddede bahsi geçen testler e-postanızın farklı platformlardaki kullanılabilirliğini kontrol ederken, burada bahsettiğimiz test hangi konu başlıklarının, harekete geçirici mesajların ve içeriklerin hedef kitlenize ulaşma anlamında işe yaradığını görmeyi amaçlar. Bazı kampanya yönetim platformlarında e-postanızın farklı versiyonlarının sonuçlarını karşılaştırmanızı sağlayan A/B testi modülleri bulunur. Eğer sizin sağlayıcınızda bu araçlara erişiminiz yoksa kendinizde bu testleri yapabilirsiniz. E-postalarınızı haftanın farklı günlerinde veya günün farklı saatlerinde göndermeyi deneyin, bakalım en iyi tepkiyi hangi seçenekte alıyorsunuz. 12) Verilerinizi takip edin Test yapmak kadar, e-postalarınızdan veri toplamak, hangi e-postaların işe yaradığını ve  hangilerinin işe yaramadığını tespit etmek önemlidir. Birçok e-posta pazarlama platformu açma ve tıklama oranları ile ilgili bilgiler sunar. Bu başlangıç aşaması için iyi bir seçenektir ama ilave ayarlar yaparak e-posta performansınız hakkında çok daha fazla fikir edinebilirsiniz. Web sitenizde Google Analytics kullanıyorsanız, e-postalarınızı özel kampanya takipleriyle etiketleyerek karşılama sayfalarınıza ne kadar trafik çektiğinizi ve bu ziyaretçilerin sitenize girdikten sonra nasıl davrandıklarını görebilirsiniz. Bu sayede pazarlama mesajlarınızın bu mesajlardan faydalanacak kişilere ulaşma ihtimali de artmış olur. 13) Aboneleriniz bunaltmayın Bu yeni tavsiyelerin ışığında abonelerinize olabildiğince fazla e-posta göndermek istiyor olabilirsiniz ama onlara ne sıklıkta mesaj gönderdiğinize dikkat etmelisiniz. Abonelerinizin gelen kutularını pazarlama mesajlarıyla doldurup taşırırsanız potansiyel müşterilerinizin çoğu er ya da geç aboneliklerini iptal eder yada listenizden çıkar.

14) Değer katın İyi bir e-posta pazarlaması nihayetinde hedef kitlenize değer sunmak anlamına gelmektedir. Gönderdiğiniz her e-postada onlar için değerli ve özgün olmalı. Bu ister faaliyet alanınızla ilgili eğitici bilgiler olsun, ister sunduğunuz hizmetle ilgili operasyonel mesajlar, her e-postanın okura mutlaka pozitif bir kazanım sağlaması çok önemlidir. Aksi takdirde gönderdiğiniz e-posta çöpü boylar. Bu daha başlangıç Birçok pazarlama kampanyası gibi, e-posta kampanyalarında başarılı olmakta bir süreçtir. Bu iş iyi planlama ve veri analizi sonucunda kampanyalarınızı geliştirmekten geçer. Bunu öğrenmenin ve kendinizi geliştirmenin ilk adımı ise vakit kaybetmeden e-posta mesajları göndermeye başlamaktır. IHS Message ( E-mail Marketing Platformu ) kampanya ve satış e-postalarınızı kolayca tasarlamanızı ve toplu olarak göndermenizi sağlar. Üstelik kurumsal hosting paketlerinde ücretsiz.

Bu yazıyı değerlendirin:
346 Tıklanma
0 yorum

Spam Filtreleri Nasıl Çalışır?

Spam Filtreleri Nasıl Çalışır?
spam filtreleri nasıl çalışır
IHS-Message-FB
IHS-Message-FB

Sık sık e-posta kampanyaları gönderiyorsanız spam filtreleri ile ilgili sorunlarınız mutlaka olacaktır. Yapılan araştırmalara göre meşru e-posta pazarlamacıları tarafından gönderilen izin tabanlı e-postaların yalnızca %79’u alıcının gelen kutusuna ulaşmakta. Spam filtreleri ve ISP’ler gelen kutularında ilgisiz e-postaların olmasını engellemekte, bu nedenle spamin ne olduğunu, spam filtrelerinin ve güvenlik duvarlarının nasıl çalıştığını ve işaretlenmemek için neler yapabileceğinizi bilmeniz çok önemli.

Spam Nedir?

Spamin kelime anlamı olarak birçok tanım bulunmaktadır ama spam temelde bir grup kişiye aynı anda gönderilmiş, davetsiz ve ilgisiz e-postalara verilen isimdir. Örneğin, diyelim ki yaşadığınız yerdeki bir kuruluştan bir e-posta listesi satın aldınız. İlk bakışta bu e-posta listesi sizin şirketiniz için bazı umut verici fırsatlar sunuyor gibi görünebilir ve listedeki adreslere geri çeviremeyecekleri bir teklifin olduğu bir e-posta göndermek isteyebilirsiniz. Fakat bu kişiler aslında size onlarla irtibata geçmeniz için bizzat izin vermemiş olduklarından, o adreslere göndereceğiniz e-postalar spam olarak değerlendirilir.

Spam kanunları

E-posta hizmet sağlayıcılarının spam kanunlarına uyması gerekmektedir. Sadece yasal bir zorunluluk olduğundan ya da etik olarak doğru olduğu için değil, spam iletilebilirlik oranlarını olumsuz olarak etkilediği, bizim de e-postalarımızın alıcılarına ulaşmasını istediğimiz için. Birçok ülkede bu konuda sıkı yasal yaptırımlar vardır. Bu kanunlarda genellikle dört tip yaptırım vardır:

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
359 Tıklanma
0 yorum

VMware AirWatch – NSX Entegrasyonu

VMware AirWatch – NSX Entegrasyonu
VMware AirWatch - NSX entegrasyonu

VMware AirWatch Kurumsal Mobil Cihaz Yönetimi ile VMware NSX Ağ Sanallaştırma ve Güvenlik Platformu’nu entegre ederek güvenlik ilkelerini veri merkezinden mobil uygulama uç noktalarına kadar genişletmeniz mümkün. VMware AirWatch – NSX entegrasyonu ağ oluşturma ve mikro-segmentasyon özelliklerine hız ve basitlik kazandırıyor. Mobil uygulamaları dinamik olarak takip eden ilkeler oluşturarak çok vakit alan ağ denetleme işlemine yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Aşağıda NSX’in VMware AirWatch ile nasıl entegre edileceği hakkında bilgiler yer almakta.

Uygulama Başına VPN

Uygulama başına VPN cihaz seviyesi VPN’le ilgili bazı güvenlik sorunlarını çözse de, domaindeki tüm uç noktaları ve uygulamadaki hizmetleri risklere açık hale getirir. Karşılaştırmak gerekirse, mikro-segmentasyon uygulama seviyesi erişimi veri merkezindeki belirli bir uç noktaya olacak şekilde kısıtlayarak uç nokta yönetimini bir üst seviyeye taşır.  

NSX Mikro-Segmentasyon Nedir?

NSX mikro-segmentasyon tekil uç noktalardaki içeri ve dışarı doğru erişim kontrollerini takip eden mantıksal, çift yönlü bir güvenlik duvarıdır. NSX sanallaştırma aracını kullanarak fiziksel güvenlik duvarlarına kolay kullanımlı ve hesaplı bir alternatif teşkil eder.

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
320 Tıklanma
0 yorum

WordPress Web Sitesi Sahiplerine 5 Tavsiye

WordPress Web Sitesi Sahiplerine 5 Tavsiye
wordpress seo

İşletmeniz için bir WordPress web sitesi yapmak istiyorsanız size 5 adet faydalı tavsiyemiz var. Özellikle web sitesi yapma ve bilgi teknolojileri konularında eğitimli kişiler için WordPress web sitesi yapmak her ne kadar oldukça basit olsa da, web sitenizin hedeflediğiniz sayıda takipçisi olması için aşağıdaki tavsiyeleri gündeminize almanızda fayda var. Unutmayın ki web sitesi yapmak kolay bir şey olabilir ama web sitenizin arama motorları sonuç sayfalarının üst sıralarında yer almasını sağlamak hiç de o kadar kolay bir iş değil. Aşağıda buna yönelik tavsiyeler bulunmakta:

En İyi WordPress Hosting Paketini Seçin!

Yapacağınız WordPress web sitesi için hosting seçmek çok önemli bir süreçtir. Web sitenizin başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli aşamalardan biri budur. Web hosting paketleri size web sitenizin internette görüntülenebilmesini sağlayan alanı, teknolojiyi ve diğer hizmetleri sunan sunuculardır. Yani aldığınız hosting hizmeti ne kadar iyiyse web sitenizin başarılı olma ihtimali o kadar artar.

Farklı şirketler tarafından sunulan birçok çeşit web hosting paketi vardır ve bu hosting paketlerinin fiyat aralıkları ve sundukları hizmetler de çeşitlilik arz eder. En çok tercih edilen WordPress Hosting Paketi ucuzdur ve 3 adet web sitesi açabilmenize imkan verir. Bellek, hız, güvenlik ve diğer kaynaklar en iyi sonucu alabilmeniz için optimize edilmiştir. Web siteniz için en temel ve hafif kaynaklardan fazlasına ihtiyacınız yoksa WordPress Hosting Paketi ile başlayabilirsiniz.

Arama Motoru Optimizasyonu

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
324 Tıklanma
0 yorum

Rahatlık Mı Kontrol Mü Sorunsalı

Rahatlık Mı Kontrol Mü Sorunsalı
kimlik yönetişimi çözümleri

Günümüzde internete giren insan sayısı 3.2 milyar. Bir güvenlik uzmanı bu sayıya bakıp “Bu 3.2 milyar potansiyel risk anlamına gelir,” diyebilir. Doğrudur ama bu sayı aynı zamanda ne kadar hızlı ve dijital bir dünyada yaşadığımızı da göstermekte. Dijital teknolojiler insanların çalışma biçimlerini belirleyerek onların istedikleri yerde ve zamanda çalışabilmelerini sağlıyor. Öte yandan güvenlik profesyonellerinin karşısına görmezden gelinemeyecek bir sorun çıkarıyor.

Herhalde her IT güvenlik yöneticisinin bir omzunda “rahatlık” (kolay erişim!) diyen sinirli bir kullanıcı, diğer omzunda ise “kontrol” (her şeyi kilitle!) diye bağıran bir internet güvenliği sorumlusu vardır.

Şaka bir yana, birbirine taban tabana zıt olan bu iki ihtiyaç günümüzde IT güvenliği işinde olan herkes, özellikle de kimlik ve erişim yönetimi profesyonelleri tarafından hissedilmekte.

Rahatlık

Dijital dünya büyüdükçe ve giderek karmaşık bir hal aldıkça günümüzün açık ticari kuruluşları içerisindeki riski yönetmek de bir o kadar zorlaşmakta. Çalışanlara, ticari ortaklara ve üstlenicilere her zaman ve her yerden erişim hakkı verilmesi artık lüks olmaktan çıkıp giderek bir ihtiyaç halini alınca rahat kullanım talebi ortaya çıktı.

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
265 Tıklanma
0 yorum

Adım Adım E-Ticaret Sitesi Yapma Rehberi

Adım Adım E-Ticaret Sitesi Yapma Rehberi
e-ticaret sitesi yapmak için gerekenler

Dünyanın birçok yerinde e-ticaret sitesi sayısı fiziksel mağaza sayısına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde artmakta. Fiziksel mağaza sahipleri de artık ürünlerini ve hizmetlerini internette satmaya başlamış durumda. Bu işletmeler için başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgiyi oluşturan şey iyi bir strateji ve web sitesinin varlığı. Bunlar olmaksızın e-ticaret siteniz ne yazık ki er ya da geç başarısızlığa mahkum.

Başarılı bir e-ticaret sitesi nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı için öncelikle ne satacağınıza bağlı olarak birkaç hususu belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında ise online mağazanızı hazırlamaya başlayabilirsiniz.

1- Satacağınız ürüne karar verin

Bir süredir bir online mağaza açmayı düşünüyorsanız, hangi ürünü satacağınızı biliyor olmalısınız. İster el yapımı eşyalar olsun ister uygun fiyata bulduğunuz ve perakende olarak satacağınız toptan bir ürün, her online mağazada başlangıç için bir ürün olması gerekiyor.

Satacağınız ürünün talep edilebilir bir şey olduğundan emin olmak için mutlaka önceden araştırma yapın. Ürününüz için halihazırda bir pazar var mı? Eğer varsa, ürününüzün bu pazarda kendine bir yer edinebilecek özgünlükte olup olmadığını değerlendirin. Fiyatlandırma bakımından diğer ürünlerle rekabet edip edemeyeceğinizi gözden geçirin.

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
297 Tıklanma
0 yorum

Fidye Yazılım Tehdidinden Korunmanın 7 Yolu

Fidye Yazılım Tehdidinden Korunmanın 7 Yolu
fidye yazılım tehdidi
  Paylaş  12 Mayıs 2017  0 237 0  

 

Fidye yazılım talep edilen fidye ödenene kadar kritik sistemleri ve hassas bilgileri erişilmez hale getiren oldukça zararlı bir kötü amaçlı yazılım türevidir. Fidye genellikle bitcoin olarak, 72 saat içerisinde ödenecek şekilde, aksi takdirde şifrenin silinmesi ve verinin geri dönüşsüz bir şekilde kaybolacağı tehdidiyle talep edilir.

Bazı fidye yazılım türlerinin verileri 72 saat dolmadan silmeye başlaması bu krizi iyice hassas bir noktaya taşımakta. Bu durum bir kuruluş üzerinde sistemin geçici olarak kaybedilmesi, hassa bilgilere erişilmesi, işlemlerin durması, maddi kayıp ve telafisi olmayan itibar kaybı gibi olumsuz etkilere neden olabilmekte.

Fidye yazılım kavramı son zamanlarda iyice aşama kaydedip artık iyice sinsi bir hal almış durumda. Yani bu yazılımlar dosya içermiyor ve veri yükünü belleğe veya çekirdeğe saklayarak tespit edilmekten kurtuluyor. Hard disklerdeki kötü amaçlı yazılımları tarayan anti virüs yazılımları tarafından fark edilmeden hareket ediyorlar. Bu sofistike siber saldırılar ilk olarak bundan birkaç yıl önce Kaspersky’nin bir dosyasız kötü amaçlı yazılımın finans, hükümet ve telekomünikasyon çevrelerini hedef aldığını tespit etmesiyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu dosyasız yazılım saldırganların yönetici bilgilerini ve parolaları toplayarak ağ ve altyapı içerisindeki diğer tüm cihazlara girebilmelerini sağlıyordu ve esas olarak ATM’lerden para çekmek için kullanılıyordu.

2016 yılı içerisinde 3 milyardan fazla kullanıcı bilgisinin ve parolasının çalındığını hatırlamakta fayda var. Bu yıl itibarıyla ise her gün 8.2 milyon, her saniye yaklaşık 95 parola çalınıyor. Siber saldırganlar da en sık kullanılan saldırı tiplerinde çoğu zaman bu çalıntı parolaları kullanıyor.

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
399 Tıklanma
0 yorum

Cloud (Bulut) Hosting ile Cloud Server’ın Farkı Nedir?

Cloud (Bulut) Hosting ile Cloud Server’ın Farkı Nedir?

Cloud-Bulut-Hosting-ile-Cloud-Serverin-Farki-Nedir

İnternet kullanıcı sayısı artıp görsellerin ve tasarımların kalitesi arttıkça büyük boyutlu dosyalarla işlem yapıyor, daha yüklü web siteleri oluşturuyoruz. E, haliyle bu büyük verileri depolamak için de daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor, daha geniş bir hareket alanı arıyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkan cloud computing yani bulut teknolojisi ya da bulut bilişim, fiziksel bir araca ihtiyaç duymadan ve kapasite sorunu yaşamadan depolama yapılabilmesini sağlıyor.

 

Sanal bir makine üzerinde uygulama, veri ve programların depolanarak internet bağlantısı bulunan her ortamdan ulaşılabiliyor olması, bulut teknolojisinin faydaları arasında yer alır. Tabii bu kadar geniş bir dünyanın da kendinden türeyen parçaları olması kaçınılmaz. Mesela cloud hosting de cloud server da bu dünyanın önemli parçalarından ve son zamanlarda bu isimleri daha sık duymak mümkün. Peki tam olarak cloud server ve cloud hosting nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

 

Devamını okuyun
Bu yazıyı değerlendirin:
313 Tıklanma
0 yorum

Dünyanın En Süratli Drift Rekorunu Kıran Nissan GT-R

Dünyanın En Süratli Drift Rekorunu Kıran Nissan GT-R
Nissan GT-R ve rekor kelimeleri yan yana geldiğinde nasıl muazzam bir şey ile karşılaşacağınızı az çok biliyorsunuzdur. İşte tam da öyle bir video sizleri beklemekte.Eğer otomobillere ekstra bir hayranlığınız varsa, bir de üstüne hız tutkunu iseniz muhtemelen Nissan GT-Rdediğimde hepiniz aynı tepkiyi verirsiniz; ''ufff...''. İşte şimdi o Nissan GT-R'ı böyle yanlaya yanlaya giderken düşünün, bir de üstüne dünya rekoru koyun, oooh. Tadından yenmez.Defalarca drift şampiyonluğu bulunan Japon sürücüMasato Kawabata, Nissan GT-R ile dünyanın en süratli drift rekorunu kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Birleşik Arap Emirlilikleri'nde bulunan bir havaalanında gerçekleşen rekor denemesinde Kawabata, saatte 304 km hıza ulaşarak gerçekleştirdiği drift ile rekorun sahibi oldu.  
Bu yazıyı değerlendirin:
1190 Tıklanma
0 yorum

Üç Ay İçinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Kurulacak!

Üç Ay İçinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Kurulacak!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki üç aylık süre içinde Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulacağını belirtti.Yaklaşık 3 ay önce yayınladığımız haberimizde, hükümetin eylem planları arasında Türkiye UzayAjansı’nın kurulması için gerekli kanun tasarısına başlandığını belirtmiştik. Aradan geçen zaman zarfında bu güne kadar pek bir gelişme yoktu, ta ki Başbakan Davutoğlu’nun söylemlerine kadar.Davutoğlu, bu yılın başından itibaren devam eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çalışmalarının 3 ay içinde netlik kazanacağını belirtti. Bu yaz aylarının başında resmiyete kavuşacağı belirtilen uzay ajansıyla ilgili ilk olarak yönetimsel bir yapılanma gerçekleştirilecek. Ajansın kurulmasıyla da uluslararası ajanslar ve organizasyonlarla iletişim halinde olunacak.Türkiye Uzay Ajansı, uzay araştırmalarının yanı sıra keşif çalışmaları yapacak, uydu teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacak ve Ankara sınırları içerisinde fırlatma rampası kurulması gibi görevler edinecek. Ayrıca uzay teknolojisinin tüm olanaklarından faydalanacak olan TUA, farklı sanayi dallarına destek olacak çalışmalar yürüyecek.TUA’nın merkezi Ankara’da olacak ve farklı bölgelerdeki yerleşkelerle görevini yerine getirecek. Ayrıca Türkiye, 1865 yılında imzalanan "Uluslararası Telgraf Mukavelesi" ile 31, 42 ve 50 derecelerindeki yörüngelerde hakları bulunan 30 ülkeden bir tanesi konumunda. Bu ülkeler dışında bulunan diğer ülkeler, kiralama yolu ile uydularını dünya yörüngesinde konumlandırabiliyor.
Bu yazıyı değerlendirin:
1101 Tıklanma
0 yorum

Türk Tankı "Altay" Armored Warfare'a Ekleniyor!

Türk Tankı "Altay" Armored Warfare'a Ekleniyor!
Obsidian Entertainment'ın oyunu olan Armored Warfare oyununa milli tankımız olan Altay'da ekleniyor!RPG dünyasında söz sahibi olan Obsidian Entertainmenttarafından geliştirilen ve World of Tanks'e rakip olan taktiksel tank savaşı oyunu olan Armored Warface için Türk oyuncuları fazlasıyla ilgilendirecek bir hamle yapıldı.Daha geçtiğimiz günlerde seri üretime geçen ve tamamen yerli yapım milli tankımız Altay'ı da oyuna ekleyeceğini duyuran Obsidian, 65 tondan fazla ağırlığave 70km hızına ulaşabilen Türk tankına yer vermesiyle Türk oyuncularının gönlünü fethedecek.  Ücretsiz yapıda olmasıyla da sevilen Armored Warfare, bu önemli hamlesiyle özellikle tankın ekleneceği 2017 yılından itibaren ülkemizde daha çok sevilen World of Tanks'in önüne geçebilir. Altay tankının oyun hakkındaki bilgileri ve detaylarını kısa süre sonra açıklayacak olan ekibin bu hamlesi bakalım ülkemizdeki oyuncular tarafından beğenilecek mi hep beraber göreceğiz.  Oyun ile ilgili detayları öğrenmek ve oynamaya başlamak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Tahminime göre kısa süre içerisinde bu oyuna %100 Türkçe desteği de gelecektir.
Bu yazıyı değerlendirin:
1152 Tıklanma
0 yorum